Jak správně používat menstruační kalíšek

Jak správně používat menstruační kalíšek

Zavedení menstruačního kalíšku
menstruační kalíšekPřed prvním použitím menstruační kalíšek očistěte.
menstruační kalíšekUmyjte si ruce teplou vodou a mýdlem a pečlivě je opláchněte čistou vodou

menstruační kalíšekZvolte si pohodlnou polohu v sedě, ve stoje, v dřepu nebo v kleče.

menstruační kalíšekKalíšek se zavádí lépe, pokud je vlhký. Použijte vodu nebo lubrikační gel.
• Skládání menstruačního kalíšku


Skládání č.1   menstruační kalíšekSkládání č.2menstruační kalíšek

Skládání č.3menstruační kalíšek


Menstruační kalíšek složte, pevně ho držte mezi prsty a palcem, jak nejníže je to možné, aby jste jej ještě udržela přeložený. Druhou rukou rozhrňte stydké pysky (kožní sklady kolem pochvy), najděte vchod do pochvy a zaveďte menstruační kalíšek nahoru a dozadu. Teprve až bude kalíšek víceméně celý v pochvě, můžete ho pustit. Ústí kalíšku se rozevře, přitiskne se k poševním stěnám a vznikne tak podtlak potřebný k tomu, aby krev neunikala mimo kalíšek. Zavedení kalíšku není o moc těžší než zavedení tampónu, takže se toho rozhodně nebojte! Ujistěte se, že jste kalíšek zavedla správně. Uchopte ho za stopku (nebojte se, nezasunete ho tak daleko, že byste na něj nedosáhla a tvar kalíšku zabrání posunutí směrem dovnitř). Zkuste kalíšek lehce povytáhnout. Pokud to nepůjde, vznikl podtlak, zavedení bylo správné. Pokud by kalíšek šel snadno vytáhnout, pravděpodobně se nerozvinul správně a nepřiléhá dobře k poševní stěně.

Skládací techniky:
 

 

 

 

Menstruační kalíšek je uložen níže než tampon.


menstruační kalíšek

..............Poloha menstruačního kalíšku                      ................... Poloha tampónu


Vyjmutí menstruačního kalíšku


menstruační kalíšek

Umyjte si ruce teplou vodou a mýdlem a pečlivě je opláchněte čistou vodou.


menstruační kalíšek

Sedněte si na toaletu nebo do podřepu. Poloha v dřepu zkracuje pochvu a usnadňuje tak vyjmutí.Jemně táhněte za stopku, dokud nedosáhnete na spodek Vašeho menstruačního kalíšku. Pokud na stopku nemůžete dosáhnout, zatlačte poševními svaly, dokud se Vám nepodaří uchopit spodek kalíšku.

Pro vyjmutí je třeba zrušit podtlak vzniklý při zavedení. Stiskněte spodní část kalíšku, tím docílíte toho, že se ústí kalíšku oddálí od poševní stěny. Po té kalíšek vytáhnete. Při vytahování si můžete pomoci stažením poševních svalů. Pokud zrovna nebudete hlavou dolů, nashromážděná krev Vám z kalíšku při vytahování rozhodně nevyteče! Vnější spodní část kalíšku se při správném zavedení do kontaktu s krví nedostane, takže nehrozí, že byste se ušpinila. Při použití zjistíte, že jediné, o čem víte, je stopka kalíšku. Dotýká se totiž Vaší citlivé intimní oblasti. Až si vyzkoušíte, že s vyjmutím kalíšku nemáte žádný problém, držátko lze zkrátit do požadované délky, popř. ustřihnout úplně.

Ujistěte se, že jste uvolnila podtlak, který kalíšek drží na místě. Abyste podtlak uvolnila, buď:

menstruační kalíšek

Jemně zmáčkněte spodek kalíšku, nebo zasuňte prst podél menstruačního kalíšku. Můžete slyšet, jak se menstruační kalíšek uvolnil, a poté by se měl snadno odlepit od stěny pochvy. Když je spodek kalíšku téměř venku, nakloňte menstruační kalíšek mírně šikmo, abyste vyndala půlku okraje. Poté vytáhněte i druhou půlku. Tímto způsobem vyjmete menstruační kalíšek hladce ven a tekutina zůstane uvnitř.

menstruační kalíšek

Vyprázdněte obsah menstruačního kalíšku do toalety, opláchněte ho a znovu zaveďte.• Jak zkrátit stopku menstruačního kalíšku :

Měla byste ji ustřihnout tak, že konec stopky se skryje uvnitř pochvy. Je důležité si na zkrácení udělat dostatek času, protože pokud zůstane stonek příliš dlouhý, můžete si způsobit podráždění poševního vchodu. Žádná část stopky by neměla zůstat vně pochvy. Některé ženy odstraňují stonek úplně. Udělejte to pouze v případě, že jste si jistá, že budete bez ní schopná menstruační kalíšek vyjmout. Pokud zjistíte, že je menstruační kalíšek nepohodlný když sedíte, nebo při chůzi, nebo tlačí na poševní vchod, budete muset pravděpodobně odstranit o trochu větší kousek stopky.

Pokud zůstává stopka vně pochvy, musíte její část odstřihnout. VYJMĚTE menstruační kalíšek z pochvy a k odstřižení použijte čisté nůžky nebo kleštičky na nehty. Odstřihněte jen kousek a znovu zaveďte, abyste zkontrolovala, že délka je pohodlná.

menstruační kalíšek

Leave a Reply

* Name:
* E-mail: (Not Published)
   Website: (Site url withhttp://)
* Comment: